Walk-on spel

WALK-ON SPEL 30/4

Typ av aktivitet: Airsoft

Tid: 10.00 - 14.00

Priser:

70 kr vid medtagande av egen utrustning. 

130 kr vid uthyrning av utrustning.

Kontaktperson: Jimmy Lindgren

Förboka din utrustning här!

Åldersgräns och regler:

Från 11 år. För deltagande där personer under 18 år bör förmyndare presentera sig för oss innan spel för att godkänna risken för minderårig spelare.


WALK-ON SPEL 7/5

Typ av aktivitet: Airsoft 

Tid: 10.00 - 14.00

Priser:

70 kr vid medtagande av egen utrustning.

130 kr vid uthyrning av utrustning.

Kontaktperson: Jimmy Lindgren

Förboka din utrustning här! 

Åldersgräns och regler:

Från 11 år. För deltagande där personer under 18 år bör förmyndare presentera sig för oss innan spel för att godkänna risken för minderårig spelare.

WALK-ON SPEL 14/5

Typ av aktivitet: Airsoft 

Tid: 10.00 - 14.00

Priser:

70 kr vid medtagande av egen utrustning.

130 kr vid uthyrning av utrustning.

Kontaktperson: Jimmy Lindgren

Förboka din utrustning här! 

Åldersgräns och regler:

Från 11 år. För deltagande där personer under 18 år bör förmyndare presentera sig för oss innan spel för att godkänna risken för minderårig spelare.